1
AYTM Hylde, Angui Shelf, Anthracite - L78xW23xH23